Badodon mangrupakeun hiji alat paragi ngala lauk nu aya di Sunda, badodon oge masih keneh aya nu ngagunakeun salahsawiosna di daerah Kertabumi.

Biasana badodon, ditaheunkeun. Pasosoré diteundeun di tempat anu sakirana loba laukan, isukna ditéang terus diangkat. Badodon teh bubu, ngan nu gedena nepika ampir sagede beuteung munding. Hasil dina badodon mah loba pisan, rupa-rupa ning soro nu sagede bitis kolot ogé aya puluhna,  komo lauk laleutiknamah.

Dina carita sunda Ciung Wanara kungsi kacaritakeun eta Badodon. Ciung Wanara keur mangsa orokna dipalidkeun ka walungan, terus nyangsang dina badodon (alat paranti ngala lauk) Aki Balangantrang, tapi henteu kua-kieu, salamet.

[alert style=”white”]referensi: internet[/alert]