NGADAGE, Ngawangkong di Astana Gedé Kawali

NGADAGE, Ngawangkong di Astana Gedé Kawali

‘NGADAGE’ Ngawangkong di Astana Gedé mangrupakeun hiji kagiatan nu diayakeun di payuneun Astana Gedé/ Kabuyutan Lingga Hyang – Kawali – Kab. Ciamis, anu biasa diayakeun rutin satiap malem Saptu ku réngréngan Paseban Jagat Palaka (Paguyuban Seniman Budayawan Kawali).

Acara Ngadagé ieu mangrupakeun acara silaturahmi ku cara kumpul ngariung pikeun ngaraketkeun duduluran ogé pikeun tuker pamikiran ngeunaan sajarah katut seni budaya Sunda tur tapak lacak Karuhun baheula.

Acara Ngadagé ieu sipatna ‘terbuka’ keur umum, teu ka wates ku umur jeung golongan. Temana nyalsé henteu formal, saukur ngawangkong anu biasana temana saputar sajarah/ seni budaya/ tradisi tur rupi-rupi tema obrolan liana.

Sumangga kanu kagungan waktos, diantos kasumpinganana kanggo ngiring aub dina waktosna.

[alert style=”white”] referensi: http://www.facebook.com/events/519753811383056/[/alert]